cílenámanipulace aumísťovánívautomobilovévýrobě

杰ábyDemag pro motosport

dvounosníkovýJe营率V-type Pro Bischoff + Scheck

Zákazník

Společnost比绍夫+舍AG)realizuje od svého založení v roce 1997 unikátní a inovativní koncepty ve výrobě speciálních vozidel. Více než 70 zaměstnanců v závodě v Rheinmünsteru vyrábí přenosové automobily, obytné automobily a propagační vozidla. Zaujetí zakladatelů pro motoristický sport je evidentní v implementaci závodnických přívěsů a zázemí pro různé závodní týmy. Inovativní vozy nabízejí závodním jezdcům a spolupracovníkům oddech v zázemí s maximálním komfortem a funkčností během závodních víkendů.

Požadavek

Konstrukce a výroba nástaveb pro nákladní vozidla společnosti Bischoff + Scheck probíhá téměř výhradně v Rheinmünsteru. Pro neustále se rozrůstající výrobu potřebuje společnost další výrobní kapacity, a tak investovala mimo jiné do nové montážní haly.. Solární panely na střeše haly absorbují sluneční energii. Přidaná hmotnost kolektorů snižuje nosnost stropní konstrukce.

到kladespeciálnípožadavkynaje晚je晚sepoužívajíkeZvedáníVelkýchatěžkýchnástavebpronákladnívozidlana podvozek a jejichsestavování。到vyžadujevysokou p游。kromětohojejedíkyEnergetickétechnologiina stpohešehalyvyžadovánje营业

ešení

probezpečnouP会Pre epravu acílenéumístěnívelkýchatěžkýchdílůjenejúčinnějšíjšímetodoutandemovýprovozje晚。DVALanovéKladkostrojedmr snosností6,3 TunyPracujíPodleVolby Volby Vsamostatnémprovozu nebo nebo jako tandem。OběkočkySepohybujínadvounosníkovémMostovémJe营业v-Profilem,Kterýp会P会

sníženáNosnostst树níkonstrukceje vy树

V závislosti na požadavcích může obsluha jeřábu jednoduše a bezpečně pomocí přepínače na rádiovém ovládání volit mezi provozními režimy „jednotlivý jeřáb“ nebo „tandem“.

Speciální vlastnosti

Konstrukce V-profilu s membránovými klouby umožňuje snížit vlastní hmotnost. To má pozitivní účinek: jeřáb má požadovanou nosnost, aniž by vadilo omezení z důvodu namáhání statiky haly.

inteligentníbezpečnostn​​ísystémD威廉希尔公司emag safecontrol trvale trvale data je树布azaručujeBezpečnostn​​ívipínáníppinesrovnalostechje晚Ochrana p会P会P会SafecontrolnavícPomocípomocíOptickéhodistancováníZajišťuje,aby seoběkočkyNemohlynemohly srazit。rádiovéovládánídrc-10umožňujeobsluzeje晚