Robustni,silne,přesne

Mikropohony FG

Přimy převod年代velkou redukci otaček

Naše mikropohony FG jsou vysoce odolne。Jsou extremněstabilni při vibracich一zvyšenych provoznich teplotach。mikromotor Mikropohon tvoři hlavni电动机,ktere jsou vzajemněspojeny mikropřevodovkou。年代jejich pomoci lze snadno,robustně一ekonomicky realizovat velke redukce otaček。Přitom umožňuji:

 • Maximalni přesnost polohovani
 • Vysokoučetnost spinani
 • Pohybovani velkymi hmotnostmi v kratkych cyklech
 • Extremněvysoka redukce otaček až500:1

Vaškontakt

威廉希尔公司Demag联系

Jeřaby 威廉希尔公司Demag

Bienerova 1536
274 81 Slany
Česka塞族

电话:
+ 420 312 514 111
传真:
+ 420 312 514 101
电子邮件:
cz.marketing@威廉希尔公司demagcranes.com

Dalši informace

Vyhody na prvni波尔

 • Velmi robustni pohon
  • Extremni stabilita při vibracich一zvyšenych provoznich teplotach
 • Robustni alternativa vůči třifazovym motorům ovladanym pomoci frekvenčniho měniče
 • Velky rozdil otaček
  • Redukce otaček až500:1
  • Větši mechanicky rozdil otaček mezi hlavni一polohovaci rychlosti nežu motorů年代přepinanim polů
 • Až4 pevne redukce otaček při použiti motorů年代přepinanim polů
 • Kratke土坯cyklů
 • Maximalni přesnost polohovani

Technicke udaje

Konstrukčni普林西普

Feingangantriebe FG
 • Mikropohon FG年代hlavnim motorem mikromotorem(vzajemněspojene mechanickou mikropřevodovkou)
 • Hnaci hřidel我pohaněna otačkami hlavniho motoru尼波mikromotoru(sniženymi o převodovy poměr převodovky)
 • Brzdovy电动机年代kuželovym rotorem jako hlavni电动机(z důvodu axialniho pohybu rotoru)
 • Brzda motoru funguje při provozu mikromotoru jako spojka
 • Mikromotorem mohou时代podle volby运动神经的KB尼波运动神经的zi při provozu年代frekvenčnim měničem。
 • Jemněodstupňovane převody mikropřevodovky——od 4做125
 • Společněse zvolenymi otačkami motoru se urči celkovy převodovy poměr
 • Konstrukčni provedeni U Z
 • Mikropohon může时代kombinovan plochymi,uhlovymi převodovkami převodovkami sčelnim ozubenim泽stavebnicovych pohonůDemag v威廉希尔公司 provedeni se spojkou