P场abezpečně

výrobaaúdržbaledadel

výrobaaúdržbaledadel

vnitropodnikováp会P会

Na základě našich mnohaletých zkušeností z oboru nabízíme komplexní řešení pro bezpečnou přepravu a polohování jednotlivých konstrukčních dílů letadel, které vyžadují přesnou a citlivou manipulaci.docílitznačnýchúspornákladůJeMožnédíkypropojenípobojenípou都会optimálněnavrženéManipulační技术。p会letadelje晚“ Jenom ve vzduchu ledadlavydělávajípeníze。”

Oblasti použití

  • Výroba letadel
  • údržbalatadel
  • Lakování letadel
  • Servis

Výroba letadel

Při vytváření materiálových toků leteckého průmyslu přebírají jeřábová zařízení hlavní roli při vnitropodnikové přepravě konstrukčních dílů. Naše jeřáby se používají jak při montáži dílů, jednotlivých částí trupu, či přepravě celých trupů letadel. Často jsou vyžadovány jeřábové systémy, které pokrýjí efektivně celý prostor haly. Tak například Demag jeřáby s otočnými pojezdovými kočkami zajišťují na milimetr přesné polohování konstrukčních částí. Díky zajišťovacím funkcím jeřábů lze přepravovat konstrukční díly z jedné výrobní linky přímo do sousedních výrobních hal.

Navíc se v letectví naše jeřábové systémy také používají pro poloautomatické procesy a automatická zařízení, což přispívá k zlepšení a zefektivnění procesů.

údržbalatadel

Pro údržbu letadel dodáváme jeřáby, které umožňují flexibilní přízpůsobení měnícím se podmínkám, a to od jednonosníkového jeřábu (např. pro montáž pohonů) až po jeřábové systémy s teleskopickými plošinami pro údržbu se zátěžovými kočkami. Také zde jsou naše podvěsné jeřáby preferovány, protože i při vícenásobném zavěšení dokáží přemostit plochu pro provádění údržby v hangáru s rozpětím 90 metrů i víc. Jeřáby lze vzájemně spojit, takže plošiny pro provádění údržby a zátěžové kočky mohou přejíždět z jedné části haly do druhé.

Lakování letadel

诉OblastiLakováníodlakováníledadel se vcelosvětovémmtovémimtkuosvědčilyNašepodvěsnéje晚pomocítěchtoje晚persionáldosánneTémědosáneTéměnaKaždéMístona Letadle,cožžimimalizujejasy proodstraněnílakuanáslednélakovacílakovacípráce。pracovníplošinydisponujívšemipožadovanýmippowípojkamiMédií,istalovanéBezpečnostn​​ísystémyMyMyMyMyMyMyzimyZajišťujiBezdotykovýkovýkovýkovýpohybpohyb pohyb pohyb kolem letadel。

Servis

Pracovní cykly, kterými letecký průmysl mezi sebou propojuje montážní linky a plánované intervaly údržby jsou navzájem přesně sladěny. Aby procesy zůstaly v trvalém chodu, musí být zaručena trvalá provozuschopnost jeřábů a zdvihacích zařízení a dalších dopravně technických prvků. Vysoce specializovaní servisní technici Demag svojí rozsáhlou péčí prováděnou v místě instalace zajišťují spolehlivost dopravní techniky po celou dobu životnosti zařízení.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.