Přinašime jistotu

Bezpečnostni kontroly

Přinašime jistotu

V oblasti bezpečnosti neponechávejte nic náhodě.  Každá firma,ktera provozuje jeřaby,zdvihaci zařizeni,elektricke přistroje一provozni prostředky odpovida咱bezpečnost svych zaměstnanců。Pravidelne provaděni inspekčnich kontrol zvyšuje bezpečnost Vašich provozovanych zařizeni。Musite zajistit,偿rizika hrozici osobam尼波majetku,napřiklad v důsledku padu břemene,byla včas rozeznana eliminovana一个蒂姆的splněny požadavky předpisůBOZP předchazelo se připadnym urazům nehodam。

、nezavisly na vyrobci

Zaručime Vam bezpečny provoz鹿角的第二叉ohledu na,zda se jedna zařizeni阿德马威廉希尔公司格尼波produkty jinych vyrobců。Naši zkušeni inspekčni technici jsou autorizovani odbornici k provaděni všech bezpečnostnich kontrol na jeřabovych zařizenich。

Všechny prohlidky z jedne ruky

所有检查从单一来源

Zajistime一provedeme všechny potřebne inspekčni prohlidky,při nichžvyužijeme naše aktualni znalosti一bohate zkušenosti。Pomahame Vam splnit zakonne povinnosti provozovatele jeřabovych zařizeni。

Dalši vyhody:

 • Zvyšeni bezpečnosti
 • Ochrana před připadnymi naroky na nahraduškody
 • Předchazeni druhotnymškodam一vysokym nakladům咱opravy
 • Sniženi zbytečnych vypadkůz důvodu poruchy
 • Splněni zakonnych povinnosti
 • Kompletnězdokumentovane vysledky

Bezpečnostni prohlidky jeřabů一zdvihacich zařizeni

Bezpečnostni kontroly jsou primarnězaměřene na bezpečnost provozu,啤酒podstatnou měrou采取prodlužuji provozniživotnost samotneho zařizeni。Vady lze včas rozpoznat odstranit tak zavady v dostatečnemčasovem předstihu。

Pravni předpisy

遵守法律

Podle noremVm证明了pedepsanékadoronvizulnafunknprohldky.Pitom zjistme,zda se zařizeni v okamžiku kontroly nachazi v provozněbezpečnem stavu。

进一步的信息

Rozsah plněni

 • Kontrola souladu vybaveni zařizeni s udaji v provoznim deniku
 • Kontrola stavu konstrukčnich dilůzařizeni na poškozeni,opotřebeni,koroziči jine změny
 • Kontrola využiteho podilu teoreticke土坯životnosti kladkostroje (vypočet SWP)
 • Kontrola kompletnosti一učinnosti bezpečnostnich prvkůbrzd
 • Kontrola funkci brzděni v rozsahu nejvyšši připustne nosnosti
 • Kontrola kompletnosti značeništitků
 • Dokumentace vysledkůkontroly。
 • Bezpečnostnětechnicke posouzeni před uvedenim做provozu尼波opětovnym spuštěnim
 • Rozhodnuti o přišti kontrole
 • Vylepeni kontrolnihoštitku
 • Osobni zavěrečny rozhovor

Bezpečnostni kontroly vazacich prostředků

Na vazaci prostředky sečasto zapomina,ačkoliv se陈旧použivaji。玛拉Přitom již尼波dokonce neviditelna poškozeni mohou麻省理工学院nedozirne důsledky bezpečnost。样机我důležite,偿,trvale v bezvadnem stavu一百一十赎byl pravidelněkontrolovan。

Nic neriskujte。

Našmobilni zkušebni、použiva nejmodernějši zkušebni技术,zkušenosti技术。样机我samozřejme,že budou dodrženy všechny zakonne předpisy一aplikovany pouze oficialněschvalene kontrolni postupy od zkoušky zatiženi přes magnetickou zkoušku,kapilarni zkoušku barevne indikace až阿宝vizualni prohlidku一kontrolu rozměrůfunkce。

Zdokumentovana bezpečnost

Naši zkušebni technici zdokumentuji Vaše vazaci prostředky一metodu kontroly我vysledky。阿宝provedene kontrole obdržite oficialni potvrzeni ve forměkontrolnihoštitku protokolu,že Vaše vazaci prostředky splňuji zakonne požadavky。Zjištěne nedostatky opravime buďpřimo na mistě尼波ve servisnim středisku Demag威廉希尔公司。

进一步的信息

Vyhody na prvni波尔

 • Nejmodernějši technologie zkoušek,zkušenosti知识přimo u血管
 • 蒂姆我zaručena vysoka米拉bezpečnosti一maximalni provozuschopnost Vašich provoznich prostředků
 • Zkušebni stolice pro kontrolu přetiženi做20桶
 • Zkušebni ram k funkčni zkoušce mechanickych zdvihacich zařizeni magnetů
 • Zařizeni pro provaděni magneticke zkoušky ke zjištěni vlasovych trhlin

Posouzeni rizik

Posouzeni rizik我kličem ke sniženi pracovnich urazů,nemoci z povolani zdravotnich obtiži způsobenych praci。A tím také k vyšší hospodárnosti a konkurenceschopnosti.Využijte proto naše zkušenosti s jeřáby a zdvihacími prostředky všeho druhu pro nezbytné posouzení rizik v oblastech práce a činností jeřábníků a vazačů.

Kompetentni posouzeni

Provozovatelům jeřabůnabizime vypracovani posouzeni rizik v ramci vyhodnoceni pracovnich podminek podle NV 361/2007…一个vyhlaškyč。432/2003的某人。Diky našim dlouholetym zkušenostem neustale se rozšiřujici databazi jsou naši odbornici nejlepe připraveni na spolehlive posouzeni na zakladěkatalogu rizik BG。

Pravni předpisy

Evropske娜罗蒂街předpisy (vČRčzejmena·扎孔。262/2006的某人,309/2006的某人。NV 361/2007某人)ukladaji zaměstnavatelům povinnost planovani一provaděni opatřeni BOZP na vlastni odpovědnost德,偿jejich zaměstnanci byli chraněni před zdravotnimi riziky。

Posouzeni rizik přitom slouži ke zjištěni rizik v pracovnich oblastech尼波na pracovištich我podkladem pro opatřeni,která provozovatel musí učinit.S pomocí posouzení rizik by měly být příčiny odstraněny přímo u zdroje nebo musí být sníženy vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními nebo osobním chováním zaměstnanců.

进一步的信息

Rozsah plněni

 • Vychozi posouzeni
 • Posouzeni připadůporuch尼波domnělych změn
 • Posuzovani v pravidelnych intervalech
 • Vymezeni oblastičinnosti
 • Rozhovory年代odpovědnymi osobami obsluhou
 • Zjištěni一vyhodnoceni rizik
 • Stanoveni požadovanych opatřeni
 • Dokumentace posouzenych rizik

Vypočet bezpečne土坯provozu pro zdvihaci zařizeni

Vypočet bezpečne土坯provozu poskytne přehled o rezervach v uživani lanovych一řetězovych kladkostrojů。

Zjistime velikost zatiženi Vašeho zdvihaciho zařizeni一spotřebovanou teoretickou多布岛životnosti一达克zajistime bezpečnou多布岛provozu (anglicka zkratka SWP,Safe Working Period). Nezávisle na tom,kdo我vyrobcem Vašich lanovych一řetězovych kladkostrojů,nabizime bohate zkušenosti。

Pravni předpisy

Provozovatel motoricky pohaněnych lanovych一řetězovych kladkostrojů我povinen podle normy证明nejmenějednou ročněkontrolu。Přitom musi时代stanoven采取spotřebovany podil teoreticke土坯životnosti。

Zajištěni bezpečnosti

U dopravnětechnickych zařizeni我bezpečna spolehliva přeprava břemen na prvnim mistě。Starnuti一opotřebeni však mohou snadno způsobit nebezpeči,ktera mohou时代skutečnězavažna,pokud nejsouřešeny včas。

Dalši vyhody:

 • Aktualni一spolehlive informace o zbyvajici delceživotnosti。
 • Včasne rozpoznani nebezpeči vznikajicich z důvodu unavy materialu。
 • Efektivni planovani opatřeni
 • Včasne avizovani potřebne generalni opravy尼波doporučeni k nakupu noveho zařizeni

进一步的信息

Rozsah plněni

 • Zpracovani požadovanych udajů
 • Vypočet spotřebovanečasti teoreticke土坯životnosti pomoci specialniho programu
 • Dokumentace vysledků
 • Poradenstvi ohledněnutnych opatřeni

Bezpečnostni kontroly elektrickych zařizeni一provoznich prostředků

Provedeme důkladnou kontrolu Vašich elektrickych zařizeni一provoznich prostředků。Při osobnim zavěrečnem rozhovoru年代Vami projedname,zda一jaka opatřeni jsou zapotřebi箴zajištěni,připadněznovuobnoveni bezpečnosti v souladuČSN 33 2000。蒂姆脉管spolehlivěpodpořime při dodržovani všech bezpečnostnich předpisů。

Pravni předpisy

Podnikatele jsou povinni před uvedenim做provozu ve stanovenych intervalech provadět kontroluřadneho stavu elektrickych zařizeni一provoznich prostředků(podleČSN 33 2000)。Elektricka zařizeni一provozni prostředky jsou v souladuČSN 33 2000 všechny předměty,ktere jako celek尼波jejich jednotlivečasti slouži k použivani尼波přenosu elektricke科特布斯,rozdělovani尼波zpracovani informaci。戴尔jsou zařizeni,ktera svym spojenim tvoři elektricke provozni prostředky。泰jsou považovany咱bezpečne,pokud přiřadne obsluze použivani k určenemu učelu nehrozižadne bezprostředni尼波nepřime nebezpečičlověka。”Bezpečny stav”navic zahrnuje nezbytnou ochranu proti vnějšim vlivům。

Doporučujeme dvoulety间隔kontrol

丘陵间低地kontroly musi时代přitom stanoveny德,偿bylo možne včas zjistit připadne nedostatky。Pojišťovny一De威廉希尔公司mag doporučuji kontrolu jeřabovych zařizeni ve dvouletem intervalu。Samotna kontrola musi proběhnout咱dodrženi všech elektrotechnickych předpisůodbornym elektrotechnikem。Profesni svazy navic vyžaduji vedeni provozniho deniku年代pevnědefinovanymi zaznamy。

进一步的信息

Rozsah plněni

 • Zahajovaci rozhovor年代odpovědnou osobou
 • Vizualni kontrola vnějšich vad
 • Funkčni kontrola včetněvšech bezpečnostnich一signalizačnich zařizeni
 • Kontrola elektrickych spojů
 • Kontrola bezpečnostnich opatřeni
 • Kontrola izolačnich odporů
 • Měřeni阻抗troleji
 • Vylepeni kontrolnihoštitku
 • Pisemna dokumentace vysledků
 • Osobni zavěrečny rozhovor

Vaškontakt

威廉希尔公司Demag联系

Jeřaby 威廉希尔公司Demag

Bienerova 1536
274 81 Slany
Česka塞族

电话:
+ 420 312 514 111
传真:
+ 420 312 514 111