40t

Zestaww koowych DRS系统

norodnotzwariantw dla indywidualnych rozwiza

纳斯zzestaw ko的DRS到ws捷克斯壮的斯托so旺系统k的Jezdnyc bdczcccc的欧文系统nap摆式系统nap dowego:8 Wielko ci 8维尔科科科科科幻;;;;;;;科科统、氯氰氰酰酰科绿绿绿owepasujcedokadegozastosowania。斯泽罗卡帕尔塔克耶兹德尼希(Szeroka paleta kjezdnych)是萨布洛伊(Zabudowy)乌莫利维耶(umoliwiaj dostosowanie)和瓦伦克乌(Warunkweksploatacynych)的代表。从西斯台克到西斯台克到蒙大拿。Inne zalety:

 • 莫西
 • W标准中wykona_k jezdnych i wersje indywidualne dostosowane做klienta potrzeb klienta
 • 4小心翼翼
 • 奥乌多瓦
 • 蒙大拿贝兹波尼
 • 激光乌达乌桕

你的联系人

威廉希尔公司德马格接触

威廉希尔公司泥鹤

格伦瓦尔德兹卡250
80-314 Gdask
波尔斯卡

电视传真:
+48 32 20 54 295
电子邮件:
polska@konecranes.com

产品信息

萨利蒂·w·斯科雷

魔芋

 • 8 wielkoci konstrukcyjnych o obcieniu na koo od 2,75吨40吨
 • Rne为Wykonania k–z eliwa sferoidalnego(GGG 70),脊髓灰质炎润滑油zwiecami水力聚氨酯
DRS轮挡系统
 • A: koa z obrzeem obustronnym do systemw szynowych
 • B: koa bez obrzea,罗卡米,rwnie barykowata格式
 • D: koa z obrzeem jednostronnym do pojazdw poruszajcych sipodo u
 • E: koa bez obrzea o wikszej rednicy w celu zwi kszenia przewitu podunego
 • S: koa w formie pryzmowej,梯形滑块
 • F: koa jezdne bez obrzea z wiecami.PUR zapewniajce wysokie przyspieszenie i i
 • C:大麦、番石榴、番石榴、番石榴

扎布多尼

 • 波维兹涅·蒙塔欧:波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波西尼亚波
许多连接变体
 • 凯西:czenienadstawne
 • B:波西尼剑
 • S: poczenieczoowe
 • W:czenie boczne

斯克罗琼娜

量身定制的解决方案
 • Kompletne moduy jezdne ze zsynchronizowanymi motoreduktorami z moduowegosystemu napdowego Dema威廉希尔公司g
 • 杜伊·普雷泽诺维奇
 • 普罗瓦泽妮·罗尔科维·波齐奥米·奥德博耶·奥涅·维尔科维奇·韦斯基·维科纳尼亚(opcjonalnie)

atwymonta

 • 奥乌多瓦·戈托瓦
 • atwy monta na konstrukcjach dziki.yzyjnemu wykonaniu oraz powtarzalnym wym weszystkich paszyzyzyznach
 • 激光
 • 西洋参不对称锌
 • wwniepomontaw轮廓分析dronych i czoownicachzestawy koowe monajeszczeprzesunvic poprzecznie i wyr.lować(w przypadku po czenia nadstawnego,剑尾蛇

尼斯基

 • 杰兹德尼希撬着wpywami机械手dziki odlewanej obudowie zamknitej z 5stron
 • 杜埃·奥伊斯卡·库尔科维·纳斯马罗万娜,维尔科奇康斯特拉基尼DRS 250 o yska stokowe
 • a jezdne z eliwa sferoidalnego(GG70)o wasnociach samosmarnych redukujce tarcie obrzey i podnoszce odpornoćna cieranie
 • nik zuycia na koachz obrzeami do wygodnego diagnozowania zuycia

丹麦技术

妇女的(DRS z koami jezdnymi z eliwa sferoidalnego z dw.obrzeami)

DRS技术数据
维尔科维奇 马克斯。不,不 koa jezdnego 词义 怀米里[毫米]
[T] [毫米] [公斤] A1 B1 B2 C1 H1
DRS 112 二点七五 一百一十二 七点三 一百九十 四十七 八十 九十六 一百三十一
DRS 125 一百二十五 九点九 二百二十 六十 八十 九十八 一百四十七点五
DRS 160 一百六十 十八点三 二百七十五 六十五 八十九 一百一十 一百八十七
DRS 200 二百 三十五点七 三百四十 六十五 一百零一 一百三十 二百三十八
DRS 250 十六 二百五十 六十二 三百八十五 七十五 一百一十 一百五十 二百八十一
DRS 315 二十二 三百一十五 一百一十七 四百七十 九十 一百三十 一百八十 三百四十九点五
DRS 400 三十 四百 二百零一 五百八十 一百一十 一百五十五 二百一十 四百四十
DRS 500 四十 五百 三百五十二 七百 一百一十 一百七十 二百四十 五百六十六

阿克西里亚

 • 26
 • 普罗瓦西妮·罗尔科·波齐奥米做扎布多维·纳德瑞斯
 • 韦斯基·威科纳尼亚
 • Szczotki do czyszczenia szyn
 • 瓦伦卡维索基气温
 • 科亚·杰兹德尼·沃斯基·哈托瓦尼